سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

پرس

پرس
فروش دستگاه پرس، پرس اتوماتیک موزاییک، پرس موزاییک هیدرولیک

قابليت هاي دستگاه پرس براي کاهش هزينه هاي توليد :
- كيفيت و استحكام بالاي موزائيك توليد شده به علت روش توليد و تناژ بالاي پرس
- رانـدمـان و ســرعت توليـد بـالا بـه علـت امـكــان كـار 24 سـاعـته بـا ايـن دســتگاه
- افزايش صافي سطح و پرداخت نماي موزائيك در مقايسه با موزائيكهاي توليد شده به روش سنتي
- كاهش ميزان برق مصرفي نسبت به حجم محصول توليدي
- كاهش نيروي انساني با توجه به کم شدن نيروي کار مهاجر و کمک به توليد کنندگان صنعت موزائيک کشور
- صادرات محصولات توليد شده به علت کيفيت برتر نماي موزائيک
- فضــاي ابــعادي كــم دســتگاه جهــت نـصب و راه انــدازي
- همگن بودن دانه بندي موزائيک به علت ويبره
- يـکـنـواختـي ضـخـامـت مـوزائيک هـاي تـوليدي

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09101186300 تماس حاصل فرمایید و یا درخواست خود را به آدرس ایمیل info@offer.sanat.ir ارسال نمایید.

 • 0 نقد(ها)

  با قابلیت تولید موزاییک تک لایه ( به ابعاد 40*40 و تعداد 1 عدد در هر ایستگاه و 2400تولید در 8 ساعت ) با قابلیت نصب رنگریز اتوماتیک با قابلیت نصب سیستم برداشت اتوماتیک

  0 نقد(ها)

  با قابلیت تولید موزاییک تک لایه ( به ابعاد 40*40 و تعداد 1 عدد در هر ایستگاه و 2400تولید در 8 ساعت ) با قابلیت نصب رنگریز اتوماتیک با قابلیت نصب سیستم برداشت اتوماتیک

 • 0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 450 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 4/5*3متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 13000 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 170 تن میزان برق مورد نیاز 40 آمپر - 20 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 12 ثانیه  و....

  0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 450 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 4/5*3متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 13000 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 170 تن میزان برق مورد نیاز 40 آمپر - 20 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 12 ثانیه  و....

 • 0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 400 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 2/3*2/8 متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 7000 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 100 تن میزان برق مورد نیاز 30 آمپر - 20 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 12 ثانیه

  0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 400 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 2/3*2/8 متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 7000 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 100 تن میزان برق مورد نیاز 30 آمپر - 20 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 12 ثانیه

 • 0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 300 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 2*2/7 متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 7000 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 170 تن میزان برق مورد نیاز 40 آمپر - 20 کیلو وات

  0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 300 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 2*2/7 متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 7000 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 170 تن میزان برق مورد نیاز 40 آمپر - 20 کیلو وات

 • 0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 140 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 4*3  متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 5000 کیلوگرم نیروی جک اصلی 180 تن میزان برق مورد نیاز 30 آمپر - 15 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 45 ثانیه

  0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 140 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 4*3  متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 5000 کیلوگرم نیروی جک اصلی 180 تن میزان برق مورد نیاز 30 آمپر - 15 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 45 ثانیه

 • 0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 140متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 2/5*2/5       متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 7000 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 170 تن میزان برق مورد نیاز 30 آمپر - 15 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 50  ثانیه

  0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید اسمی 140متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 2/5*2/5       متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 7000 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 170 تن میزان برق مورد نیاز 30 آمپر - 15 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 50  ثانیه

 • 0 نقد(ها)

  ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 2/4*2/3       متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 3500 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 120 تن میزان برق مورد نیاز 30 آمپر - 15 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 50  ثانیه تعداد پرسنل مورد نیاز 2   نفر

  0 نقد(ها)

  ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 2/4*2/3       متر وزن دستگاه ( با متعلقات ) 3500 کیلوگرم فشار جک اصلی دستگاه 120 تن میزان برق مورد نیاز 30 آمپر - 15 کیلو وات سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک رادیاتور آب سیکل خروج قطعات تولیدی از هر ایستگاه 50  ثانیه تعداد پرسنل مورد نیاز 2   نفر

 • 0 نقد(ها)

  کاربرد دستگاه جهت تولید انواع موزاییک و کف فرش های کف خیابان و پیاده رو و محوطه ها می باشد . ضخامت ورق فلزی بدنه دستگاه در انواع مختلف بین 20 الی 25 میلیمتر در نظر گرفته شده است . فشار وارده بر سطح موزاییک یا سطح کف فرش توسط پرس 120 تن می باشد . قابلیت استفاده 4 نفر در یک زمان جهت تولید 4 نوع موزاییک یا کف فرش متفاوت  و ....

  0 نقد(ها)

  کاربرد دستگاه جهت تولید انواع موزاییک و کف فرش های کف خیابان و پیاده رو و محوطه ها می باشد . ضخامت ورق فلزی بدنه دستگاه در انواع مختلف بین 20 الی 25 میلیمتر در نظر گرفته شده است . فشار وارده بر سطح موزاییک یا سطح کف فرش توسط پرس 120 تن می باشد . قابلیت استفاده 4 نفر در یک زمان جهت تولید 4 نوع موزاییک یا کف فرش متفاوت  و ....

 • 0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید دستگاه 1200 قطعه در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب با سیستم برداشت  7*15 متر وزن دستگاه 25000 کیلوگرم فشار کاری دستگاه 400 تن تعداد ایستگاه ها 3 عدد

  0 نقد(ها)

  ظرفیت تولید دستگاه 1200 قطعه در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب با سیستم برداشت  7*15 متر وزن دستگاه 25000 کیلوگرم فشار کاری دستگاه 400 تن تعداد ایستگاه ها 3 عدد

 • 0 نقد(ها)

  ظرفيـت توليد بستـه به ابعاد350 الي 450 متـرمربع در يك شيفـت . سیستم تابلو برق PLC و آمپراژ مورد نیاز 40 آمپر . قابليت نصب سيستم پركن اتوماتيـك جهـت لايه رويي موزائيك . ابعاد پرس مركزي 3/5 * 3/5 متر و وزن آن 14000 كيلوگرم ..........................

  0 نقد(ها)

  ظرفيـت توليد بستـه به ابعاد350 الي 450 متـرمربع در يك شيفـت . سیستم تابلو برق PLC و آمپراژ مورد نیاز 40 آمپر . قابليت نصب سيستم پركن اتوماتيـك جهـت لايه رويي موزائيك . ابعاد پرس مركزي 3/5 * 3/5 متر و وزن آن 14000 كيلوگرم ..........................

 • 0 نقد(ها)

  اين خـط جهت توليد انواع موزائيـک با ابعاد و اشکال مختلف بصورت اتوماتيک ميباشد. قابليت توليد دو نوع موزائيک بطور همزمان را دارا ميباشد. ظرفيت توليد در يک شيفت 8 ساعته حدود 200 متر مربع است.

  0 نقد(ها)

  اين خـط جهت توليد انواع موزائيـک با ابعاد و اشکال مختلف بصورت اتوماتيک ميباشد. قابليت توليد دو نوع موزائيک بطور همزمان را دارا ميباشد. ظرفيت توليد در يک شيفت 8 ساعته حدود 200 متر مربع است.

ثبت سفارش
بستن پنجره