سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

کمپرسور پزشکی

کمپرسور پزشکیفروش انواع کمپرسور پزشکی و بدون روغن  اویل فری (Oilfree)، کمپرسور مخصوص دندان پزشکی، کمپرسور oil free، کمپرسور هوای فشرده بدون روغن، کمپرسور oil free با ظرفیت 20 لیتر تا 150 لیتر

در کمپرســور های صنعتی روغـــن نقش حیاتی در روانکاری سیستــــم برعهـــده دارد. در کمپرسور های سنتی - شــامل اسکرو و پیستونی - به دلیل نوع طراحی این کمپرسور ها، قطـــعــــات مـــکانیکی (دستگاه همزمان با روغن و هــوا (سیال در تمـــاس هستنــد و لذا روغن با هوا در تماس قرار میگیرد و مقداری از روغن وارد هـــوا می گردد. علیرغم تعبیه فیلترهای متعدد در کمپرسـورهـای مذکور به منظور جداســـــازی روغن از هوا، نهـــایتا هوای فشرده خـــروجی از کمپــرسور محتــوی مقادیر قــابل ملاحظـــه ای روغــــن می باشد. این پــدیــده در بسیـــاری از صنایع .مشکلات جانبی فراوانی ایجاد می کند
در کمپرسور های اسکرو، روغن کــاملا با هوا مخلوط می گردد و در کمپرسور های رفت و برگشتی معمولـی، روغنی که در محفظــه میــل لنــگ قـــرار دارد و جـهت روانکاری سیلندر هـا بکـــار مــی رود بـه سمت بالای پیستون ها حرکت مـی کند و با هوای خروجی کمپرسور مخلوط شده و در نهایت مقداری روغن با هوای فشرده .خارج می شودبامستهلاک شدن کمپرسور تماس روغن با هوا افزایش یافته و لـذا میزان روغـن در .هوای خروجی افزایش پیدا می کند
در کمپرسور های بدون روغن یا اویل فری اصــولا هوای تولیدی کمپــرسور به هیــچ .عنوان با روغن در تماس نمی باشد بنابراین در انواع کمپرسور های اویل فری هیچگونـــه روغــنی در هـــوای خــروجی کمپرسور دیده نمی شود. زیرا اصلا روغن در فرآیند فشرده سازی حضــور پیدا نمیکند.

ثبت سفارش
بستن پنجره