فیلتر و گزینش

سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

کمپرسور هوا

فروش انواع کمپرسور باد شامل کمپرسور پیستونی ، کمپرسور اسکرو ، کمپرسور معدنی و کمپرسور دندانپزشکی

انواع كمپرسور هواي فشرده اسكرو ( 2 الي 45 متر مكعب ) 
انواع كمپرسور پيستوني ( از سايز 40 الي 3000 ليتر )
انواع کمپرسور فشار قوي در فشار و سايزهاي مختلف 
انواع تجهيزات جانبي هواي فشرده (درايرهاي جذبي و تبريدي انواع ميكروفيلتر و انواع مخازن هواي فشرده )
کمپرسور اسکرو هواسان ، کمپرسور فینی ، کمپرسور ایرمک ، کمپرسور پرتابل و ...

انواع کمپرسور باد
کمپرسور پیستونی کمپرسور اسکرو کمپرسور توربو کمپرسور معدنی

برای دریافت اطلاعات بیشتر با می توانید شماره تلفن 09101186300 تماس بگیرید.

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و....

 • 0 نقد(ها)

  نوع بهینه کمپرسور های اسکرو ،کمپرسور های نصب شده بر روی مخزن همراه با درایر و میکرو فیلتر می باشد. در اين كمپرسورها عمل فشردن هوا توسط جا به جايي مكانيكي و فشردن هوا در محفظـه اي در اثـر كـم شـدن حجم محفظه صورت مي گيرد و .....

  0 نقد(ها)

  نوع بهینه کمپرسور های اسکرو ،کمپرسور های نصب شده بر روی مخزن همراه با درایر و میکرو فیلتر می باشد. در اين كمپرسورها عمل فشردن هوا توسط جا به جايي مكانيكي و فشردن هوا در محفظـه اي در اثـر كـم شـدن حجم محفظه صورت مي گيرد و .....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد   و .....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد   و .....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد   و .....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد   و .....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. یکی از انواع کمپرسورها کمپرسور سرعت متغیر است و ....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. یکی از انواع کمپرسورها کمپرسور سرعت متغیر است و ....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور پیستونی 1000 لیتری فینی کمپرسور سه فاز 1000 لیتری با خروجی 1200 دوسیلندر10HP

  8,613,000 تومان 8,700,000 تومان
  0 نقد(ها)

  کمپرسور پیستونی 1000 لیتری فینی کمپرسور سه فاز 1000 لیتری با خروجی 1200 دوسیلندر10HP

  8,613,000 تومان 8,700,000 تومان
 • 2,277,000 تومان 2,300,000 تومان
 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور پیستونی 150لیتری فینی کمپسور تکفاز 150 لیتری با خروجی 260 دو سیلندر 2HP

  2,227,500 تومان 2,250,000 تومان
  0 نقد(ها)

  کمپرسور پیستونی 150لیتری فینی کمپسور تکفاز 150 لیتری با خروجی 260 دو سیلندر 2HP

  2,227,500 تومان 2,250,000 تومان
 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای عمودی  40 لیتری 

  1,180,000 تومان 1,230,000 تومان
  0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای عمودی  40 لیتری 

  1,180,000 تومان 1,230,000 تومان
 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور اسکرو مدلLA110

  0 نقد(ها)

  کمپرسور اسکرو مدلLA110

 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای عمودی 80 لیتری 

  2,005,000 تومان 2,055,000 تومان
  0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای عمودی 80 لیتری 

  2,005,000 تومان 2,055,000 تومان
 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای عمودی  30 لیتری 

  1,075,000 تومان 1,125,000 تومان
  0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای عمودی  30 لیتری 

  1,075,000 تومان 1,125,000 تومان
 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای افقی  40 لیتری 

  1,000,000 تومان 1,050,000 تومان
  0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای افقی  40 لیتری 

  1,000,000 تومان 1,050,000 تومان
 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای افقی  80 لیتری 

  1,825,000 تومان 1,875,000 تومان
  0 نقد(ها)

  کمپرسور بدون روغن و کم صدای افقی  80 لیتری 

  1,825,000 تومان 1,875,000 تومان

ثبت سفارش
بستن پنجره