فیلتر و گزینش

ساخت کشور:
نوع محصول (نو یا استوک):
نوع کمپرسور (روغنی یا بدون روغن):
نوع برق ورودی (تک فاز و سه فاز):

سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو
فروش کمپرسور  اسکرو در ابعاد و فشار هوای تخلیه های مختلف، کمپرسور اسکرو با ظرفیت های مختلف، کمپرسور حلزونی ، کمپرسور پیچی

الكتروموتور از طريق تسمه (يا گيربكس و یا کوپل مستقیم ) روتور نر بلوك هواساز را به گردش مي اندازد و اين روتور همزمان با روتوردرگير مي شود. پس از ورود هوا به داخل بلوك هواساز و تركيب آن با روغن به طور موثري در (Female Rotor) ماده
شكاف روتورها فشرده مي شود. روغن وظيفه آب بندي و جذب بخش عمده حرارت در زمان درگيري و چرخش روتورها
را دارد.
مخلوط روغن و هوا پس از فشرده سازي وارد مخزن سپراتور هوا – روغن مي شود كه قسمت عمده روغن از هوا جدا شده و جهت مصرف كننده نهايي آماده مي شود و روغن تحت فشار هوا وارد افتركولر (مبدل حرارتي) شده ( در صورتي كه ترموستاتيك ولو مسير بلند را انتخاب نمايد يعني دماي روغن بالا تر از حد تنظيم شده باشد) و جهت روانكاري مجدد بخشهاي مختلف كمپرسور مورد استفاده قرار مي گيرد .
سيستم كنترل و تنظيم جريان هواي كمپرسور شامل كليد فشار، شير برقي و شير كنترل ورودي هوا مي باشد. وقتي مصرف هوا از خروجي كمپرسور كمتر باشد، فشار خروجي تا فشار قطع افزايش پيدا مي كند. در اين حالت شير كنترل ورودي هوا قرار مي گيرد و بعد از (idle time) بسته شده و هواي داخل تانك سپراتور تخليه مي شود و كمپرسور در حالت بي باري مدتي كاركرد در اين حالت به صورت اتوماتيك خاموش مي شود. با مصرف مداوم هواي فشرده و كاهش فشار تا فشار و هوا مجدداً فشرده مي شود. (full load) وصل ، شير كنترل ورودي هوا باز شده و كمپرسور زير بار مي رود كمپرسور داراي بخشهاي ايمني جهت كنترل شدت جريان و تغييرات نامناسب دماي سيكل بوده كه در صورت بروز ايراد به صورت اتومايك خاموش مي گردد. علاوه بر آن كمپرسور داراي رله كنترل فاز بوده كه در صورت اتصال نا مناسب فازها (يا دو فاز شدن) كمپرسور راه اندازي نمي شود.
مدار هوا
سيكل هواي داخل كمپرسور شامل فيلتر هواي مكش، شير كنترل ورودي هوا، بلوك هواساز، مخزن سپراتور ، ، شير كمينه فشار، فيلتر سپراتور ، مبدل هاي حرارتي و ... مي باشد. در شرايط معمول كاري شير كنترل ورودي هوا به صورت كامل باز شده تا هوا از طريق فيلتر هواي مكش وارد بلوك هواساز شود. بعد از فشرده سازي مخلوط هوا و روغن به سمت سپراتور هوا – روغن رانده مي شود كه در آنجا قطرات روغن از طريق حركت گردابي و برخورد با ديواره سپراتور شكل مي گيرد و بيشتر روغن از هوا جداسازي مي شود. باقي مانده روغن در فيلتر سپراتور جدا شده و جمع آوري مي شود. هواي عاري از روغن از طريق شير كمينه فشار و لوله خروجي از كمپرسور خارج مي شود.
شير كنترل ورودي هوا وظيفه كنترل جريان هوا را دارد. شير كمينه فشار در مواردي كه شير ورود هوا باز است و فشار درپشت سيستم نمي باشد فشار معادل 3.5 اتمسفر را در سپراتور جهت سيستم روغن و عملكرد مناسب كمپرسور فراهم مي نمايد. علاوه بر آن اين شير به عنوان شير يكطرفه عمل كرده و از بازگشت هوا به داخل كمپرسور جلوگيري مي كند.
مدار روغن
فيلتر روغن، شير كنترل دما و ... ،سيكل روغن شامل مخزن سپراتور هوا – روغن، مبدل حرارتي روغن مي باشد. فيلتر سپراتور روغن جمع آوري شده را به مسير هوا – روغن وارد مي نمايد . فشار موجود در سپراتور، روغن گرم شده را به سمت شير كنترل دما ، افتركولر روغن، فيلتر، بلوك هواساز و قسمتهاي مختلفي كه نياز به روغن كاري دارند به جريان مي اندازد..

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و....

 • 0 نقد(ها)

  نوع بهینه کمپرسور های اسکرو ،کمپرسور های نصب شده بر روی مخزن همراه با درایر و میکرو فیلتر می باشد. در اين كمپرسورها عمل فشردن هوا توسط جا به جايي مكانيكي و فشردن هوا در محفظـه اي در اثـر كـم شـدن حجم محفظه صورت مي گيرد و .....

  0 نقد(ها)

  نوع بهینه کمپرسور های اسکرو ،کمپرسور های نصب شده بر روی مخزن همراه با درایر و میکرو فیلتر می باشد. در اين كمپرسورها عمل فشردن هوا توسط جا به جايي مكانيكي و فشردن هوا در محفظـه اي در اثـر كـم شـدن حجم محفظه صورت مي گيرد و .....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد   و .....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد   و .....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد   و .....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد   و .....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. یکی از انواع کمپرسورها کمپرسور سرعت متغیر است و ....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. یکی از انواع کمپرسورها کمپرسور سرعت متغیر است و ....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

  0 نقد(ها)

  کار اصلی کمپرسور ها این است که  با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی هوا را به یک حجم کوچک متراکم می کند و باعث افزایش فشار می شود. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد  و.....

 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور اسکرو مدلLA110

  0 نقد(ها)

  کمپرسور اسکرو مدلLA110

 • 0 نقد(ها)

  کمپرسور اسکرو مدلLA132C هوادهی23.40و20.56و16.79

  0 نقد(ها)

  کمپرسور اسکرو مدلLA132C هوادهی23.40و20.56و16.79

ثبت سفارش
بستن پنجره