سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس اندازها و منابع مالی کوچک مردم وتخصیص آنها در جهت تامین مالی طرحهای بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه وعدالت اجتماعی و گسترش ساز و کارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکتها به بورس ضمن کمک به رشد بازار سرمایه، به تعالی و رشد آنها در فضایی رقابتی و شفاف منجرشده، و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می بخشد.
شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه همواره کوشیده است با اتخاذ رویه هایی که در سریعترین زمان ممکن به پذیرش شرکتها بیانجامد و نیز به کارگیری حداکثر مساعی و همکاری درفرآیند پذیرش، زمینه ی حضور شرکتهای بیشتر و متنوع تر در بازار سرمایه و برخورداری آنها از مزیتهای بورسی شدن را فراهم آورد. لذا، علیرغم بالاتر بودن سطح الزامات پذیرش در بورس در مقایسه با فرابورس، تشریک مساعی وهمت پرسنل واحد پذیرش و همکاری تنگاتنگ مدیران ارشد مجموعه بورس، راهگشای پذیرش پذیرش شرکتها دربازهای معقول است.

جهت مطالعه راهنماي پذيرش شركتها در بورس اوراق بهادار تهران اینجا کلیک کنید. 


ثبت سفارش
بستن پنجره