سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

لغت نامه حقوقی

لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی به زبان انگلیسی از جمله کتاب های مرجع در علم حقوق می باشند که از سوی استادان، دانشجویان و پژوهشگران به کرات مورد استفاده قرار می گیرند اما حجم زیاد این لغت نامه ها از لحاظ فیزیکی از یک سو و قیمت بالای آنها از سوی دیگر، محققین را در استفاده از این کتب مرجع در مضیغه قرار داده است.

لطفا جهت دسترسی به فرهنگ لغات حقوقی اینجا کلیک کنید.


ثبت سفارش
بستن پنجره