سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

Employers' social insuranceحق‌بیمه مربوط به بیمه کارگران ساختمانی از اخذ درصدی از عوارض صدور پروانه ساخت (حق‌بیمه سهم کارفرما) توسط شهرداری‌ها تامین می‌شود و کارگر مربوطه نیز با دریافت کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه‌ای در یکی از شاخه‌های مشاغل ساختمانی و ارائه آن به شعب تامین‌اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه سهم بیمه‌شده توسط خود (٧ درصد) می‌تواند مشمول خدمات بیمه‌ای شود.

جهت اطلاع از بیمه کارگران ساختمانی اینجا کلیک نمایید.

منبع: سایت پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی


ثبت سفارش
بستن پنجره