سایت صنعت ایران

ساخت بازار

لیفتراک

کمپرسور هوا

شاخه‌ها

جرایم رایانه ایجرایم اینترنتی می تواند به هر شکلی وجود داشته و در هر زمان و هر کجا اتفاق بیافتد. مجرمانی که مرتکب جرایم اینترنتی می شوند از روش های گوناگونی مبتنی بر میزان مهارت ها و هدفشان استفاده می کنند.

قانون جرایم رایانه ای

منبع: سایت پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی


ثبت سفارش
بستن پنجره